Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 17

    Hôm nay: 1089

    Đã truy cập: 3387884

Giấy mời: Kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ chủ Trang trại lần thứ 2 năm 2018

HỘI LÀM VƯỜN-TRANG TRẠI
THANH HOÁ

Số: 02-2018/CLB-GM

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 7 năm 2018

                                                        

GIẤY MỜI

Kính gửi: Hội viên Câu Lạc Bộ chủ Trang trại tỉnh Thanh Hoá.

Kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ chủ Trang trại lần thứ 2 năm 2018, với chủ đề:

- Thăm quan mô hình và trao đổi kỹ thuật sản xuất bưởi cảnh, quất cảnh, hoa đào, chăn nuôi lợn công nghệ cao.

Thành phần mời:

-  Hội viên Câu Lạc Bộ Chủ Trang trại tỉnh

Thời  gian: Khai mạc vào hồi 8 giờ sáng, ngày 21/07/2018    (thứ 7).

Địa điểm: Hội trường công sở UBND xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. (Km 15 Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa đi cầu Thiều)

Trân trọng kính mời Đại biểu, hội viên CLB Chủ Trang trại về tham gia đầy đủ, đúng giờ, chủ động các nội dung để giao lưu góp phần cho kỳ sinh hoạt đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

Lôi Xuân Len

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa