Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 4

    Hôm nay: 153

    Đã truy cập: 3356625

GIẤY MỜI: Sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần thứ 3/2019

HỘI LÀM VƯỜN -TRANG TRẠI THANH HOÁ
CÂU LẠC BỘ CHỦ TRANG TRẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03-2019/CLB-GM

 

                                    Thanh Hoá, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 
GIẤY MỜI
Sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần thứ 3/2019 
 
     Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần 3/2019, với Chủ đề  “Chăn nuôi gia cầm đạt hiệu quả”.
     1. Thành phần:
     - Thường trực Tỉnh hội, Ban Chủ nhiệm và hội viên Câu lạc bộ Chủ Trang trại tỉnh;
     - Mời Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại các huyện: Yên Định, Như Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Đông Sơn.
     2. Nội dung:
     - Trao đổi tình hình chăn nuôi trong tỉnh thời gian qua, định hướng phát triển chăn nuôi trong thời gian tới.
     - Trao đổi  kinh nghiệm, kỹ thuật  sản xuất, kinh doanh, liên kết chăn nuôi gia cầm đạt hiệu quả.
     - Đóng nộp hội phí theo Quy chế của Câu lạc bộ Chủ Trang trại (đối với hội viên chưa nộp); hội viên là Chủ Trang trại 600.000đ/hội viên/năm, thành viên là công ty, doanh nghiệp 1.500.000đ/thành viên/năm.
     - Trung tâm hỗ trợ VAC có cơ chế khuyến khích hội viên mua nấm Đông trùng hạ thảo (sản phẩm bảo vệ sức khỏe): Cứ mua 02 hộp Đông trùng hạ thảo; giá 200.000đ/01 hộp, thì được tặng 01 hộp.
     3. Thời  gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút, sáng ngày 27/9/2019.
     4. Địa điểm: Số 47, Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
     Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đầy đủ, có những đóng góp bổ ích cho kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại Thanh Hóa lần thứ 3/2019 thành công tốt đẹp. 
 
Nơi nhận:                                                                                                                T.M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI
 - Như thành phần;                                                                                                                        CHỦ TỊCH
 - Lưu: VP Tỉnh Hội.                                                                                                             
                                                                                                                                                          (Đã ký)
 
                                                                                                                                                     Lôi Xuân Len
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa